Protokoll fört vid bildandet av Svenska Indiansällskapet – 1984