Svenska Indiansällskapet, SIS, har bildats två gånger. Första gången var den 28 januari 1984 i Sollentuna. Sällskapet skulle verka för goda kontakter mellan Indian ägare och förmedla delar, litteraturer och kunskaper om Indian motorcyklar och dess historia. Föreningen var inte bunden till andra klubbar, men medlemskap i MCHK uppmuntrades för att föreningens medlemmar ska få en allsidig information och få hjälp med försäkringar och andra MHRF frågor. Som ordförande valdes Erik Geijer och Bengt J. Becker som kassör. Årsavgiften var då 25 kronor.

Se originalet av protokollet från bildandet av Svenska Indiansällskapet: Protokoll

Indiansällskapet var inte så aktivt från start så ett antal medlemmar beslutade senare att starta om klubben.

I Enköping den 18 februari 1989 valdes Alf Pallin till ny ordförande , Bo Gustafsson till sekreterare och Peter Hernström till kassör. Kontaktpersoner utsågs också till olika delar av landet där Bror Andersson för södra Sverige, Peter Adolfsson för Stockholmsregionen och Gunnar Persson för Norra Sverige. Medlemsavgiften bestämdes till 75 kronor per familj.

Lördagen den 9 februari 1991 i Enköping röstades att Svenska Indiansällskapet skulle ombildas till en ”riktig” klubb med en komplett styrelse och blev samma år antagen i MHRF. Styrelsens sammansättning utsågs och Inge Andersson förslag till stadgar antogs i sin helhet. Medlemsavgiften sänktes till 50 kronor men för nya medlemmar var det fortfarande 75 kronor. Vid detta möte valdes Benny Åkerlind till ordförande , Lars Karlsson till sekreterare och Peter Hemström till sekreterare.

Svenska Indiansällskapet utnämnde två hedersmedlemmar 2013:
Bengt ”V-Bengan” Larsson, f.d. ordförande och Leif Jostrand, f.d. sekreterare. Detta för ett hängivet arbete med Svenska Indiansällskapet under många år.

International Indian Rally har haft Sverige och SIS som värdnation tre gånger.
1997 International Indian Rally – High Chaparal, Småland
2006 International Indian Rally – festivalområdet, Hultsfred, Småland
2017 International Indian Rally – Baldersnäs Herrgård, Dals Långed i Dalsland

SIS har en ”rullande träff” med starka traditioner: Blodmyraträffen. Den har längre historia än själva Indiansällskapet. Tid och plats är permanent bestämt. Man träffas alltid lördagen före midsommar, utanför Söderhamn, klockan 12 för avfärd. År 2022 kommer den träffen att fira 40 år.

En Facebooksida finns med över 800 följare, stadigt växande.
Idag har Svenska Indiansällskapet över 350 medlemmar.

Carl Oscar Hedström Minnessten

2006 reste Svenska Indiansällskapet en minnessten till minne av Carl Oscar Hedström, en av grundarna och den första designern och konstruktören av det legendariska motorcykelmärket Indian. På stenen är ”the masterpiece”, Hedström-motorn 1913 avbildad. Minnesstenen står invid hans födelseplats nära Lönneberga, cirka 16 kilometer nordväst om Hultsfred.

Carl Oscar Hedström Minnessten

Oscar Hedström Minnessten
GPS: 57°32’33.6″N 15°39’54.1″E
Karta: Google Maps