Klubben är i år även inbjuden till:

http://www.mosten-mc.dk/most/oldbike/oldbike.html

NORDISK TRÄFF http://indianklubb.no/?page_id=1563

 
Träffprogram kommande 
2018 Årsmöte o marknad 10 febr

Höstträff 2018 Enköping Strul MC
Internationella

2018 i Frankrike. 2019 i Finland. 2020 Holland.
 2021 i Norge