Klubben är i år även inbjuden till:


 
Träffprogram kommande år
ÅRSMÖTE 2019 9:e februari

Nordisk träff arrangeras i Sverige
Internationella

2019 i Finland. 2020 Holland.
 2021 i Norge