Foto
 Ordförande: HelenaThorslund       Webbmaster Helena
 Kassör: Cristina Sundberg  
 Sekreterare: Dan Edström  
 Ledamot: Katarina Synnergren  
 Ledamot: Alf Rosen  
 Ledamot: Lasse Sundberg  
 Web. övergripande för domänen
  ordf. Helena Thorslund 

 OBS. VID KONTAKT ANGÅENDE HEMSIDA/WEBB
  skall alltid nedanstående funktionärer kontaktas

 Facebook  : Katarina Synnergren

 Web hemsida:

 1 VAKANT

 2 Kristian Bjerså

 

      
         
Valberedning : Lasse Sommansson (sammankallande) Jörgen Sundberg, Rickard Johansson

Revisorer : Marcus Jost Peter Adolfsson

 

Besiktningsmän i Svenska Indian Klubben

   

 Våra besiktningsmän ombesörjer besiktning av Indian
 motorcyklar för MHRF-Försäkringar
                                      

 Det är Svenska Indian Sällskapets förhoppning att alla medlemmar försäkrar
 sina Indian cyklar, med Indian Sällskapet som klubbtillhörighet.

 Ansvarig besiktningsman gentemot MHRF

 Björn Synnergren  070-4108861

 Lokala besiktningsmän

 Torbjörn Burman,   Johanneshov       08-6493450

 Bo Gustavsson,        Bodafors              0382-51050

 Göran Johansson,    Skövde                 0500-484192

 Ricard Johansson,  Vallentuna           08-51240790

 Lars Karlsson,      Vikingstad    013-82464, 070-5852115

 Johan Ramberg,       Täby                  070-7985352

 Jörgen Sundberg,     Borlänge   0243-235444, 070-2345445

 

 Svenska Indian sällskapets rådgivare ger råd
 inom sina specialområden.
  Har Du speciella frågor är Du  välkommen att kontakta någon av våra rådgivare
 

 För bestämning av årsmodeller, motor / ramnummer m.m.
 
Torbjörn Burman,  Johanneshov     
08-6493450       

 Årsmodeller 1910 - 1929        
 Kjell-Åke Carlsson, Kvicksund   016- 354624

 Årsmodeller 1930 - 1939    
 Johan Ramberg Märsta 08-7684406
 Rickard Johansson Vallentuna 08-51240790    

 Årsmodeller 1940 - 1953         
 Gary Johansson, Stallarholmen, 0125-43011, 070-3153302

 Årsmodeller 1940 - 1953         
 Richard Johansson, Vallentuna   08-51240790

 Prince               
 Jonny Häll, Malmberget 070-3120931 

 101 Scout              
 Jörgen Sjödahl, Köping   0221 - 32372

 Army-modeller          
 Johan Ramberg, Märsta  08-7684406
070-7985352

 Brave                    
 Kristian Bjerså, Örebro  
019-127760,  073 7056858